Best Dive Center
Best Dive CenterBest Dive CenterBest Dive Center
+90-533-204-29-55
info@www.bestdivecenter.com
Muğla

Instructor Courses

a) Bir yıldız dalış eğitmeni:
Federasyonun yetkili bir dalış kuruluşundan eğitim almalı ve Federasyonun düzenlediği eğitmen sınavında başarılı olmalıdır. Federasyondan yetki belgesi almış bir dalış kuruluşunda kayıtlı olmak koşulu ile bir yıldız ve iki yıldız dalıcı eğitimlerini vermeye, sınavlarını yapmaya, değerlendirmeye, başarılı olanların bilgi kayıt formlarını imzalamaya yetkilidir. Öğrencilere Federasyon eğitim sistemine uygun eğitimi en iyi biçimde vermekle yükümlüdür. Tanıtım dalışı yaptırabilir. Görevlisi olduğu dalış kuruluşunun yaptırdığı tüm dalışlarda, dalışın planlanmasından ve dalıcıların güvenliğinden birinci derecede sorumludur.Eğitmene kısmi ve/veya tamamen dalamaz raporu verildiğinde teorik eğitim verebilir ancak sualtında eğitim veremez ve dalıcı belgelerini imzalayamaz.

b)İki yıldız dalış eğitmeni:
Federasyona bağlı bir dalış kuruluşundan eğitim almalı ve Federasyonun düzenlediği eğitmen sınavında başarılı olmalıdır. Bir yıldız dalış eğitmenin yetkilerine ek olarak; yetkili dalış kuruluşu açmaya, üç yıldız dalıcı eğitimlerini vermeye, sınavlarını yapmaya, değerlendirmeye ve başarılı olanların bilgi kayıt formlarını imzalamaya yetkilidir. Uzman dalıcı eğitmeni eğitimine katılabilir, belge aldıklarında uzman dalıcı eğitimi verebilir. Federasyon adına dalış kuruluşlarını denetlemek üzere görevlendirilebilir. Görevlisi olduğu dalış kuruluşunun yaptırdığı tüm dalışlarda en iyi şekilde dalış planlaması yaptırmak ve uygulatmakla yükümlüdürler. Yaptırdıkları tüm dalışlarda, dalışın planlanmasından ve dalıcıların güvenliğinden birinci derecede sorumludur.Eğitmene kısmi ve/veya tamamen dalamaz raporu verildiğinde teorik eğitim verebilir ancak sualtında eğitim veremez ve dalıcı belgelerini imzalayamaz. Bu eğitmenler dalış gerektirmeyen uzmanlık eğitimlerini vermeye, sınavlarını yaptırmaya, değerlendirmeye ve başarılı olanların bilgi kayıt formlarını imzalamaya yetkilidir.

Bir ve iki yıldız eğitmen sınavına katılacaklarda aranan koşullar
(1) Bir ve iki yıldız dalış eğitmen sınavlarına, bir dalış kuruluşunun yetkili üç yıldız eğitmenden eğitmen eğitimi almış olan eğitmen adayları katılabilir. Dalış kuruluşundan eğitim aldığına ilişkin eğitimi veren üç yıldız eğitmenin onaylı yazılı belgesi ve bu talimatın ilgili maddelerinde belirtilen belgelerin dalış kuruluşu tarafından onaylanmış birer kopyası ile Federasyonun banka hesabına yatırdığı sınav ödenti belgesini Federasyona sınav tarihinden önce teslim eder. Adaylar yine bu talimatta belirtilen sağlık koşulları ve gerekli uzmanlık belgelerini de sınavdan önce Federasyona iletirler. Belgeleri noksan veya uygun olmayanlar sınava alınmazlar. Bu durum bir tutanakla saptanır.

Bir ve iki yıldız eğitmen sınavında uygulanacak sistem
Bir ve iki yıldız dalış eğitmeni sınavları yazılı sınav, pratik eğitim konularını içeren uygulama sınavları ve konu anlatımı ve anlatım tekniklerini içeren uygulama sınavlarından oluşur. Teorik, yazılı sınavı ve uygulama sınavları ayrı ayrı yapılır. Teorik, yazılı sınavdan başarılı olan adaylar üç uygulama sınavına girebilirler. Üç uygulama sınavında başarısız olan adaylar yeniden teorik yazılı sınava girmek zorundadır. Bir yıldız dalış eğitmeni sınav başarı puan ortalaması 100 üzerinden en az 70, iki yıldız dalış eğitmeni sınav başarı puan ortalaması en az 80’dir.

(2) Adaylar sınav kapsamında;
a) Bir, iki ve üç yıldız dalıcı eğitimi konularından ve ders materyallerinden,
b) Bir ve iki yıldız eğitmen adayları bir ve iki yıldız dalıcı, iki yıldız eğitmen adayları ayrıca üç yıldız dalıcı eğitim programlarından,
c) Bir, iki ve üç yıldız dalıcı pratik becerilerinden,
d) Kendi düzeylerinde zorunlu olarak aldıkları uzmanlıkların teorik ve pratik becerilerinden,
e) Pratik ve teorik konulardaki ders anlatım ve uygulama tekniklerinden,
f) Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Donanımlı Dalış Yönetmeliği ve ilgili Talimatlarından sorumludurlar.

(3) Sınav sonunda sınav kurulu, katılan tüm adayların aldıkları notları ve sınav tutanaklarını içeren bir rapor hazırlayarak Federasyon Başkanlığına sunar. Başarılı olanların adları ilgili dalış kuruluşuna yazılı olarak bildirilir. Dalış kuruluşu, sınavda başarılı olanların bilgi kayıt formlarını düzenleyerek Federasyona gönderir. Federasyon, bilgi kayıt formuna göre düzenleyeceği eğitmen belgelerini dalış kuruluşuna bilgi vererek ilgili kişiye gönderir.

Archives

Categories

We understand the importance of approaching each work integrally and believe in the power of simple.

Melbourne, Australia
(Sat - Thursday)
(10am - 05 pm)
TR